Voorwaarden

Inschrijving

Je dient voor alle activiteiten op voorhand in te schrijven per mail.

De inschrijving is definitief na betaling. De betaling kan contant in ons Creatief Atelier of per overschrijving op het rekening nummer van het Elfennest: BE34 9731 6528 3990, met vermelding van jouw naam en de activiteit waarvoor je inschrijft.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief begeleiding en gebruikte materialen, tenzij expliciet anders vermeld.

Een korting kan niet gecombineerd worden met het kansenpastarief.

Bij activiteiten voor kinderen ontvangt de ouder een formulier dat volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd/gemaild dient te worden.

Bij inschrijving ga je akkoord dat de foto’s en filmpjes die worden gemaakt tijdens de activiteit worden gepubliceerd op het internet: op de website, op Facebook, op Instagram, online evenementen advertenties,… Indien je daarmee niet akkoord gaat, laat je dit via mail weten.

Voor een activiteit met kinderen, dient het betreffende kind zindelijk te zijn.

Op uw vraag kan er een factuur opgemaakt worden.

Enkele dagen voordat de activiteit start, ontvang je nog een mail.

Bij inschrijving heb je nota genomen van de annuleringsvoorwaarden.

Annulatie

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle activiteiten georganiseerd door Elfennest, tenzij anders vermeld.

Elfennest is het Creatief Atelier van Elke De Winter, gelegen in de Hoveniersstraat 53 te 9300 Aalst.

Indien je door omstandigheden jouw inschrijving wil annuleren, dien je steeds zo snel mogelijk telefonisch of per mail te verwittigen, ook al heb je nog niet betaald. Op die manier kunnen we nog mensen van de wachtlijst contacteren om jouw plaats in te nemen.

Een annulatie is pas geldig na ontvangstmelding van Elfennest.

Tot 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit is de annulatie kostenloos.

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt vanaf de tiende werkdag voor de start van de activiteit, wordt 50% van de prijs aangerekend.

Dit bedrag krijg je in de vorm van een tegoedbon die voor volgende activiteiten kan gebruikt worden. Deze tegoedbon is 6 maanden geldig, er wordt geen geld terug gegeven.

Bij een annulatie 48u vóór de aanvang van de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Indien de deelnemer Elfennest niet op de hoogte brengt van een annulering, is de deelnemer 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Wanneer Elfennest zelf een activiteit annuleert, wordt de deelnemer daarvan telefonisch of per mail verwittigd.

Bij annulering door Elfennest wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. De reden van annulering hoeft niet meegedeeld te worden aan de deelnemer, dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van onvoldoende deelnemers, ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De deelnemer kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.