Privacybeleid

Elfennest hecht bijzonder belang aan jouw persoonlijke levenssfeer en wil volledig transparant zijn rond de gegevens die we over jou verzamelen, de doelstellingen en het gebruik ervan. Alle gegevens worden volgens de Europese en Belgische privacywetgeving en -regelgeving beschermd, meer bepaald volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ook wel Global Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Onze contactgegevens

Creatief Atelier
Elke De Winter
Hoveniersstraat 53
9300 Aalst
+32 493 30 22 30

Het adres van onze website is: https://elfennest.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Nieuwsbrief

Zo je dit wenst, nemen wij jouw e-mailadres op in onze nieuwsbrief adressenlijst. Met de nieuwsbrief informeren wij onze klanten rond aankomende en geplande workshops, nieuwigheden in ons gamma, tips en truks,… Wij verzamelen ook bepaalde statistieken via onze nieuwsbrief waaronder informatie over het browsertype en het aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt. Met deze gegevens willen we onze nieuwsbrief verbeteren en beter afstemmen op jouw wensen.

Contactformulieren

De via contactformulieren verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het behandelen en verwerken van jouw vraag of inschrijving voor deelname aan een of meerdere activiteiten. Wij communiceren of delen deze nooit met derden.

De gegevens worden (tijdelijk) opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database en zijn uitsluitend te consulteren door de zaakvoerster (Elke De Winter).

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

De informatie op deze website kan ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld (land)kaarten, video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Ook deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij passen analytische software toe op onze website om jouw bezoek te analyseren en meten. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens noch IP-gegevens gebruikt of opgeslagen. De geanonimiseerde gegevens gebruiken wij om onze website voortdurend te verbeteren en beter af te stemmen op jouw wensen.

Bescherming van de persoonsgegevens

Elfennest hecht bijzonder belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In bepaalde gevallen (contact, inschrijvingen,…) vragen wij jou bepaalde persoonlijke informatie. Deze gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij geven jou daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door Elfennest geplande activiteiten te realiseren.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Je hebt steeds toegang tot jouw persoonsgegevens en je kan de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met de beheerder van de website via e-mail naar info@elfennest.be en wij proberen zo snel mogelijk jouw vraag te behandelen.
  • Elfennest treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Met wie we uw data delen

Jouw persoonlijke gegevens worden in geen geval gedeeld of doorgegeven aan derde partijen.

Hoelang we uw data bewaren

Jouw gegevens worden bewaard voor de duur van de activiteit, de afhandeling van de facturatie of behandeling van jouw vraag.

Wens je de nieuwsbrief te ontvangen, dan worden jouw beperkte contactgegevens bijgehouden voor de duur van het nieuwsbriefabonnement en uitsluitend voor dat doel. Je kan je nieuwsbriefabonnement op elk moment stopzetten waarna je gegevens hiervoor worden gewist.

Voor gebruikers die kunnen inloggen op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Jouw rechten

Recht op inzage en rechtzetting

Alle persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen kan je op elk moment inkijken. Eventuele foutieve of onvolledige gegevens kan je steeds laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, dan kan je steeds met ons in contact treden zodat we dat zo snel mogelijk kunnen rechtzetten.
Je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsauthoriteit).

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van onze websites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van onze websites houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat je aanvaard om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Elfennest bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van onze websites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Elfennest wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Elfennest mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in AVG (bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Je stemt ermee in dat Elfennest de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten en activiteiten.

Wijzigbaarheid

Elfennest heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 31 mei 2019.